Osiedle Nasza Enklawa

KONTAKT

Zainteresowany ?

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Z przyjemnością udzielimy wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące nieruchomości.

Możemy również umówić się na spotkanie w celu zaprezentowania nieruchomości na miejscu.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW NASZEJ ENKLAWY

Szanowny Kliencie.

W Naszej ENKLAWIE jesteśmy głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów.

Nasz model działania został w pełni dostosowany do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Administratorem danych osobowych jest właściciel Naszej ENKLAWY z siedzibą w 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 19

Nasza ENKLAWA przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO . Ponadto Nasza ENKLAWA przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu).

Nasza ENKLAWA przetwarza dane osobowe w celu promocji, polecania oraz pośrednictwa finansowego w sprzedaży produktów hipotecznych banków (np. oferowanie klientom finansowania zakupu nieruchomości ) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Dane przetwarzane są przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy kredytowej (ubezpieczeniowej) wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przez okres dochodzenia wynikających z niej roszczeń lub przez okres wykonywania usługi pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy. Ponadto w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody).

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:

a. pracownicy upoważnieni do ich przetwarzania;
b. podmioty, którym Nasza ENKLAWA powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym np: dostawcom usług technicznych;
c. dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Naszą ENKLAWĘ roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.

Klienci Naszej ENKLAWY mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci Naszej ENKLAWY mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych Nasza ENKLAWA narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

(do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Pragniemy zapewnić, że Nasza ENKLAWA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

W razie pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym zespołem dedykowanym ochronie danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: enklawa@naszaenklawa.pl.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie.